Kläppen Syd är på gång


Kläppen förbereder utbyggnad av deras befintliga system med ytterligare 5 pister och en sittlift.

Kläppens planer på att expandera har varit på tapeten en längre tid, men nu ser det ut att komma igång. Deras målsättning är att få igång ytterligare 5 pister och en sittlift söder om deras befintliga system, vilket kommer att medföra att de då har 42 nedfarter.


Redaktionen
Skidorter.se